Pliki do pobrania

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie 

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

3. Oświadczenie uczestnika projektu 

4. Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 

5. Dane osobowe ucznia 

6. Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela 

7. Dane osobowe nauczyciela 

 8. Rezygnacja z udziału w projekcie