Projekt unijny “Zawodowcy”

Projekt unijny „Zawodowcy”

Beneficjnet – Miasto Zielona Góra – realizuje zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT”.

Cel projektu: Poprawa dostępności oraz warunków kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra.

Lokalizacja inwestycji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze,
ul. Botaniczna 50, działka nr ew. 119/2, obręb 28.

 

 

Przebieg prac

Przekazanie terenu pod budowę:

Rozpoczęcie prac: