TCMT

Transgraniczne Centrum Myśli Technicznej platforma współpracy

Za niezbędny warunek do stworzenia w Euroregionie obszaru współpracy w dziedzinie kształcenia zawodowego, w związku z istniejącym prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej powinno się uznać innowacyjne, szerokie podejście do kwestii form uczenia się i zdobywania umiejętności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Warunkiem postępu w tej dziedzinie jest dostosowanie jakości i materiałów dydaktycznych, usług edukacyjnych w procesie kształcenia oraz opracowanie nowych strategii nauczania podstawowych umiejętności wykorzystujących nauczanie oparte na zastosowaniu nowych technologii informatycznych i komunikacyjnych.

Dla realizacji tych działań stworzono „Transgraniczne Centrum Myśli Technicznej”, które stało się platformą współpracy, wymiany doświadczeń i nowoczesnych technologii w zakresie nowoczesnego, innowacyjnego kształcenia zawodowego uwzględniającego potrzeby rynku pracy oraz mobilność przyszłego pracownika na terenie Unii Europejskiej.

We wrześniu 2005 odbyło się spotkanie inicjujące działalność „Transgaranicznego Centrum Myśli Technicznej”. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Zespołu Szkół Budowlanych im. Tadeusz Kościuszki w Zielonej Górze oraz Berufs Forderungs – Werk E.V. w Cottbus.

W grudniu 2005 roku zaplanowane zostało kolejne spotkanie organizacyjne mające na celu doprecyzowanie i zaprojektowanie działań związanych z istnieniem i działalnością „Transgranicznego Centrum Myśli Technicznej”,

Pierwszym krokiem w ramach realizacji zaprojektowanych wcześniej działań jest organizacja seminarium „Transgraniczne Centrum Myśli Technicznej – platforma współpracy”.

Celem seminarium jest utworzenie platformy współpracy w ramach Transgranicznego Centrum Wymiany Myśli Technicznej pomiędzy sektorami oświaty i nauki oraz firmami branży budowlanej i pokrewnych państw regionu przygranicznego Polski i Niemiec.

Bezpośrednimi beneficjantami projektu będą przedstawiciele oświaty i ośrodków kształcenia zawodowego z terenu Niemiec i Polski oraz przedsiębiorcy i organizacje zrzeszające firmy branży budowlanej i pokrewne.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Mikroprojektów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr.”