Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra

O projekcie

Pliki do pobrania

AKTUALNOŚCI:

15.01.2021 r.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2020/2021 był dla naszych uczniów bardzo pracowity. Wzięli oni udział w 12 różnych typach szkoleń między innymi w takich jak:

 • Kurs Prawo jazdy kat. B; kat. B+E,
 • Kurs Prawo jazdy kat. T,
 • Kurs Fotograficzny,
 • Kurs Wizaż i stylizacja,
 • Kurs Obsługi programów Adobe, Ilustrator, Indesign,
 • Kurs Operator wózków widłowych,
 • Kurs Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Kurs Koparko-ładowarka i innych.

W sumie z możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych skorzystało aż 160 uczniów. Nie tylko nasi uczniowie korzystają ze szkoleń i kursów. Nasza kadra pedagogiczna również w tym semestrze uczestniczyła w kursie doszkalających, łącznie udział w kursie wzięło 12 nauczycieli.

Ponadto uczniowie klasy II TG, II TG1 oraz II TBD uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski. Łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Zielonogórskim to 66 uczniów.

Co więcej w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/2021 do projektu  “Modernizacji kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” przystąpiło 109 uczniów, którzy to chcą podnieść swoje umiejętności i poszerzyć wiedzę zawodową.

W trakcie pierwszego semestru również w ramach IV EDYCJI KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO pod hasłem “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES” zorganizowanym w ramach projektu “Modernizacji kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT” uczennice naszej szkoły zdobyły III miejsce. Przedmiotem konkurencji było przygotowanie przez zespół pracy konkursowej – prezentacji multimedialnej (biznesplan) nt. usług lub produktów związanych z kierunkiem kształcenia zespołu uczestniczącego w konkursie.

Pierwszy semestr roku szkolnego pomimo nauki zdalnej minął szybko i pracowicie.

Dlatego też pragniemy podziękować wszystkim uczniom, wychowawcą i nauczycielom za ich wkład i zaangażowanie w to aby projekt przynosił im dalej widoczne efekty w zdobywaniu i powiększaniu wiedzy oraz umiejętności.

   

 

 

 

 

 

14.12.2020 r.

Dnia 07.12.2020 r., uczennice klasy 2TR1 Barbara Sawicz i Natalia Stepczuk odebrały nagrody za zajęcie III miejsca w ramach IV EDYCJI KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO pod hasłem “MOJA FIRMA – MÓJ SUKCES” zorganizowanym w ramach projektu “Modernizacji kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.
 
Przedmiotem konkurencji było przygotowanie przez zespół pracy konkursowej-prezentacji multimedialnej (biznesplan) nt. usług lub produktów związanych z kierunkiem kształcenia zespołu uczestniczącego w konkursie.
Celem konkursu było:
 • promocja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra;
 • upowszechnienie wiedzy na temat poszczególnych branż i zawodów;
 • propagowanie idei świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej;
 • przygotowanie do  wejścia na mobilny rynek pracy;
 • zwrócenie uwagi na znaczenie trafnego wyboru zawodu;
 • przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata i zmieniającego się rynku pracy;
 • wykazanie się znajomością potrzeb wynikających z rynku pracy i oczekiwań społecznych;
 • kształtowanie postaw przedsiębiorczych;
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego podejmowania decyzji;
 • promowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • rozwój kreatywności  poprzez zastosowanie nowatorskich form prezentacji.

Komisja konkursowa dokonała oceny 11 nadesłanych prac, a następnie wyłoniła laureatów konkursu. 

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy.
 

Wyniki konkursu zawodoznawczego 2020

26.10.2020 r.

Są wyniki konkursu “Moja firma, mój sukces”. Mamy swoich laureatów. Gratulujemy!

Wyniki konkursu zawodoznawczego 2020

16.09.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie “Moja firma, mój sukces”.
Zapisy oraz szczegółowe informacje na temat konkursu u Pani Pauliny Kremer w biurze projektu na 1. piętrze.

Regulamin konkursu

23.01.2020 r.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2019/2020 był dla naszych uczniów bardzo pracowity. Wzięli oni udział w 12 różnych typach szkoleń. W sumie z możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych skorzystało aż 163 uczniów. Nie tylko nasi uczniowie korzystają ze szkoleń i kursów. Nasza kadra pedagogiczna również w tym semestrze uczestniczyła w trzech kursach doszkalających, łącznie udział w kursach wzięło 13 nauczycieli.

Ponadto dwie klasy czwarte wzięły udział w zajęciach dydaktyczno-warsztatowych organizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie, oprócz tego uczniowie klasy I TB, II TB, II TAK, II TBD, II TG i III TB uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych zorganizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski. Łączna liczba uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych w PNT w Nowy Kisielinie i na Uniwersytecie Zielonogórskim to 162 uczniów.

Należy również zaznaczyć, iż pracownia klasy technika renowacji elementów architektury została doposażona w nowy sprzęt warsztatowy np. młotki, dłuta, zestawy narzędzi sztukatorskich, kielnie oraz wiele innych narzędzi niezbędnych do nauki zawodu.

25.11.2019 r.

II EDYCJA KONFERENCJI „Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika Jutra”

21 listopada 2019r. w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „ Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze odbyła się II edycja konferencji, organizowana  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Wydarzenie, którego organizatorem był Urząd Miasta Zielona Góra oraz Powiatowe Centrum Doradztwa Zawodowego miało na celu przybliżenie tematyki przyszłości doradztwa zawodowego w szkołach.

W konferencji wzięło udział 101 uczestników, w tym dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych  oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych z powiatu zielonogórskiego i nowosolskiego. Ponadto w konferencji uczestniczyli doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, powiatowych urzędów pracy  oraz przedstawiciele agencji zatrudnienia  i instytucji rynku pracy – Centrum Coachingu, AUDIT Doradztwo Personalne, Recaro Aircraft Seating, Lumel S.A, Akademickie Biuro Karier UZ, Fundacja Katalyst Education.

Tematy poruszane w trakcie prelekcji dotyczyły kariery i planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, doradztwa zawodowego w ramach projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego  w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”, zawodów przyszłości oraz zrozumienia nowego pokolenia pracowników. Poruszone zagadnienia były różnorodne, merytoryczne, ujęte z różnych punktów widzenia. Dobór prowadzących i tematów stworzył atmosferę do konstruktywnych dyskusji.

Konferencję otworzył Pan Jarosław Skorulski – naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. W gronie prelegentów znaleźli się: dr Artur Doliński z Uniwersytetu Zielonogórskiego, mgr Paulina Borsuk z Centrum Coachingu, mgr Małgorzata Kasperczak-Jeziorek z CKZiU nr 2 „Elektronik”, mgr Anna Stokowska z fundacji Katalyst Education, mgr Klaudia Dolata z AUDIT Doradztwo Personalne oraz mgr Marta Macała z CKZiU nr 3 „Ekonomik”.

W trakcie trwania konferencji zostały wręczone nagrody i dyplomy dla  3 najlepszych  drużyn, które brały udział w  III edycji konkursu zawodoznawczego. Uczniowie, którzy zajęli I miejsce odebrali ponadto medale pamiątkowe  specjalnie przygotowane przez firmę Lumel  S.A. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” oraz Zespołu Szkół Zawodowych PBO.

Kolejna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestników, jak również mediów lokalnych. Konferencja została współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

12.11.2019 r.

Zaproszenie na konferencję

Harmonogram_Konferencja 2019

04.11.2019 r.

III EDYCJA KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO JUŻ ZA NAMI!

Dnia 24 października 2019r. uczniowie z zielonogórskich techników i szkół branżowych I stopnia wzięli udział w III edycji konkursu zawodoznawczego, organizowanego w ramach projektu unijnego: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Inicjatywa odbywała się pod hasłem „Zawody przyszłości” i miała charakter drużynowej gry terenowej podczas której uczestnicy konkursu musieli w jak najkrótszym czasie dotrzeć do ukrytych na trasie punktów kontrolnych, a następnie zmierzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami.

Konkurs był również jedną z atrakcji zaplanowanych do realizacji w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Celem inicjatywy było przede wszystkim przybliżenie młodzieży profesji na które w najbliższej przyszłości będzie coraz większe zapotrzebowanie, a także zwrócenie uwagi na rosnącą rolę kompetencji, takich jak: umiejętność wyszukiwania i analizowania informacji, kreatywność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole czy zdolność do autoprezentacji.

W tegorocznej edycji konkursu wystartowało aż 8 zespołów składających się z trzech osób. Każdy zespół musiał w ciągu 180 minut pokonać na pieszo 5-kilometrową trasę, na którą składało się 5 punktów kontrolnych, zlokalizowanych na terenie: banku BNP Paribnas Polska S.A, firmy Lumel S.A., agencji rekrutacji Idea HR Group, Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Drużynami, które osiągnęły najlepsze wyniki punktowe byli uczniowie reprezentujący Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 „Ekonomik” oraz Zespół Szkół Zawodowych PBO.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie 21 listopada 2019r. o godz. 9:30 w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza” podczas II edycji konferencji na temat doradztwa zawodowego i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

25.06.2019 r.

WYSTARTOWAŁA III EDYCJA KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO

Miasto Zielona Góra zaprasza młodzież z zielonogórskich techników oraz szkół branżowych I stopnia do udziału w III edycji konkursu zawodoznawczego realizowanego w ramach projektu: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Tegoroczna edycja konkursu ma charakter interaktywnej gry terenowej, przebiegającej pod hasłem „Zawody Przyszłości” i ma na celu zaznajomienie młodzieży ze strukturą lokalnego rynku pracy oraz zawodami, na które pracodawcy zgłaszają największe zapotrzebowanie. Konkurs stanowi także jedną z wielu inicjatyw zaplanowanych przez szkolnych doradców zawodowych na przypadający pod koniec października Ogólnopolski Tydzień Kariery.

Warunkiem przystąpienia do III edycji konkursu zawodoznawczego jest zebranie 3-osobowej drużyny, składającej się z pełnoletnich uczniów tej samej szkoły, a następnie złożenie karty zgłoszeniowej w terminie od 3 września do 11 października 2019 r. Karty zgłoszeniowe należy składać w biurze szkolnego doradcy zawodowego lub u Pani Anny Burghardt.

Serdecznie zapraszamy do zabawy!

24.06.2019 r.

Ostatni semestr roku szkolnego 2018/2019 ubiegł w Budowlance pod znakiem szkoleń. W sumie w 11 typach zajęć dodatkowych wzięło udział 160 osób.

Realizowaliśmy między innymi szkolenia:

– Brukarz,

– Malarz-tapeciarz,

– Obsługa programu AutoCad,

– Kurs obsługi koparko ładowarki,

– Kurs fotograficzny

– Copywriter,

– Rysunek odręczny.

Wszystkie kursy były realizowane poza godzinami obowiązkowych zajęć lekcyjnych i trwały od 20 do 120 godzin.

Ponadto, jak co roku w ramach realizacji projektu, odbyły się Targi Edukacyjno-Zawodowe.

Dodatkowo dwie grupy z pionu TAK wzięły udział w zajęciach na Uniwersytecie Zielonogórskim, a jedna klasa pionu TBD odbyła wycieczkę zawodoznawczą.

04.02.2019 r.

Pierwszy semestr tego roku szkolnego był dla naszych uczniów bardzo pracowity. Wzięli oni udział w 14 typach szkoleń. W sumie z możliwości podniesienia swoich kompetencji zawodowych skorzystało aż 173 uczniów. Ponadto trzy klasy czwarte wzięły udział w zajęciach organizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie, a trzy klasy z pionu technika organizacji reklamy skorzystały z zajęć na Uniwersytecie  Zielonogórskim.

28.11.2018 r.

OLIMPIADA  Z WIEDZY O PLANOWANIU I ZARZĄDZANIU KARIERĄ ZAWODOWĄ

Lubisz podejmować nowe wyzwania? A może zwyczajnie interesują Cię zagadnienia związane z planowaniem i zarządzaniem karierą zawodową? Jeśli tak to ta Olimpiada jest dla Ciebie!

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza młodzież ze szkół ponadpodstawowych do uczestnictwa w IX edycji Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada, jak co roku będzie przebiegać etapowo. Dwa pierwsze etapy będą realizowane drogą elektroniczną w formie testu wiedzy oraz dedykowanego zadania pisemnego. Z kolei ostatni etap konkursu odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie.

Tematyka konkursu będzie oscylować wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z rynkiem pracy, strukturą szkolnictwa zawodowego, a także kompetencjami miękkimi, do których zalicza się m.in.: umiejętność formułowania celów oraz umiejętności wyszukiwania i analizowania informacji zawodowych.

Pierwszy etap Olimpiady startuje już  2 grudnia 2018 r. i potrwa do 15 stycznia 2019 r.

Uczniów zainteresowanych uczestnictwem w Olimpiadzie zachęcamy do kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Budowlanka” osobami odpowiedzialnymi za wsparcie uczniów w przygotowaniach do Olimpiady są:

 • Wioletta Szymczyk
 • Sylwia Walter

Więcej informacji na temat Olimpiady znajdziecie na stronie:

www.olimpiada.zdsis.com.pl

07.09.2018 r.

WYSTARTOWAŁA II EDYCJA KONKURSU ZAWODOZNAWCZEGO!

Zapraszamy młodzież z zielonogórskich techników oraz szkół branżowych do uczestnictwa w II edycji konkursu zawodoznawczego, realizowanego w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Tegoroczna edycja konkursu ma charakter interaktywnej gry terenowej, realizowanej pod hasłem „Poznajemy Zawody”. Jest także jedną z wielu inicjatyw zaplanowanych na przypadający w połowie października Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego celem jest popularyzacja wiedzy o doradztwie zawodowym oraz umacnianie samoświadomości zawodowej młodzieży poprzez szereg różnego rodzaju działań edukacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do II edycji konkursu zawodoznawczego jest zebranie 3-osobowej drużyny, składającej się z uczniów tej samej szkoły, a następnie złożenie karty zgłoszeniowej w terminie od 4 września do 5 października 2018r. Karty zgłoszeniowe należy składać w biurze szkolnego doradcy zawodowego lub wysyłać drogą pocztową na adres Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego według wzoru opisanego w Regulaminie Konkursu.

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Pani Daria Lisiecka z Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego, tel.: +48 734 848 121, e-mail: pcdz@zsek.zgora.pl oraz szkolni doradcy zawodowi, których wykaz znajduje się w Regulaminie Konkursu.

Serdecznie zapraszamy do zabawy!

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin – Gra terenowa 2018 

Karta zgłoszeniowa – Gra terenowa 2018 

06.09.2018 r.

Rok szkolny 2018/2019 zaczynamy bardzo aktywnie!

W te wakacje z programu stażowego skorzystało 71 uczniów naszej szkoły. Poświęcili oni miesiąc swojego wolnego czasu na poszerzenie swojego doświadczenia zawodowego! Gratulujemy dojrzałej postawy!

Właśnie zakończyliśmy rekrutacje na kurs prawa jazdy kategorii T oraz dwa szkolenia: AutoCad i Norma Pro. W najbliższym czasie rozpoczną się pierwsze zajęcia!

Grupa, która w zeszłym roku rozpoczęła kurs brukarza od zajęć teoretycznych, w pierwszych dniach września kontynuuje szkolenie, podczas zajęć praktycznych.

Lada dzień rozpoczniemy zapisy na kursy dla kierunku Technik Organizacji Reklamy.

15.06.2018 r.

Relacja fotograficzna ze szkoleń:

 • Rysunek odręczny
 • Produkcja filmowa i telewizyjna

07.05.2018 r.

Końcówka roku szkolnego będzie dla naszych uczniów pracowitym okresem.
Realizowane są szkolenia: AutoCad oraz brukarz, a lada moment ruszy rysunek odręczny i produkcja filmowa.
W miesiącu kwietniu uczniowie zakończyli dwa szkolenia fotograficzne.

27.04.2018 r.

TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Dnia 26 kwietnia 2018 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyły się pierwsze targi edukacyjno-zawodowe organizowane przez Urząd Miasta w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”.

Celem inicjatywy – jak wskazuje Daria Lisiecka, Powiatowy Konsultant ds. Doradztwa Zawodowego oraz jeden ze współorganizatorów wydarzenia – było przede wszystkim budowanie samoświadomości zawodowej uczniów poprzez zapoznanie ich z aktualną ofertą edukacyjną lokalnych szkół zawodowych, policealnych oraz wyższych, a także poprzez wyposażenie ich w praktyczną wiedzę na temat świadomego i odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Wydarzenie zgromadziło w jednym miejscu ponad 42 wystawców, reprezentujących zarówno rynek edukacyjny jak i otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym m.in. instytucje rynku pracy, agencje zatrudnienia, fundacje wspierające przedsiębiorczość oraz potencjalnych pracodawców, którzy czekali na młodzież nie tylko z ciekawymi ofertami pracy wakacyjnej, ale także z bogatą ofertą praktyk oraz staży.

Młodzież odwiedzająca targi mogła także skorzystać z ciekawej oferty prelekcji poświęconych zagadnieniu automotywacji, podczas których – prelegentka Paulina Borsuk z lubuskiego oddziału Izby Coachingu – zgłębiała z uczniami tajniki skutecznego działania, a także pomagała im przyjrzeć się temu w jaki sposób to, co o sobie myślimy wpływa na naszą efektywność oraz wizerunek zawodowy. Do dyspozycji młodzieży byli także doradcy zawodowi z Powiatowego Centrum Doradztwa Zawodowego, którzy oferowali uczniom profesjonalną diagnostykę doradczą, w tym m.in. wsparcie w określeniu predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz pomoc w identyfikacji posiadanych zasobów.

Targi cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – zarówno ze strony młodzieży ze szkół podstawowych jak i młodzieży uczęszczającej do liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych. Tym, co szczególnie przykuło uwagę uczniów były przede wszystkim interaktywne stanowiska wystawców, pozwalające na dokładne zapoznanie się ze specyfiką pracy w danym zawodzie lub branży, a także pokazy fryzjerskie, kosmetyczne i gastronomiczne, miła atmosfera oraz możliwość swobodnego porozmawiania z przedstawicielami poszczególnych instytucji.

W targach uczestniczyli także przedstawiciele Miasta Zielona Góra, w tym m.in. Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych – Pan Jarosław Skorulski, który dokonał uroczystego otwarcia targów, jak również wojewoda lubuski – Pan Władysław Dajczak, który z pozytywnym zaskoczeniem przyjął tak duże zainteresowanie tegoroczną ofertą targów.

Kolejne targi edukacyjno-zawodowe planowane są na rok 2019.

17.04.2018 r.

TARGI EDUKACYJNO-ZAWODOWE

Miasto Zielona Góra zaprasza uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w targach edukacyjno-zawodowych, które odbędą się 26 kwietnia w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Targi to inicjatywa o charakterze cyklicznym realizowana w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”. Celem wydarzenia jest przede wszystkim zapoznanie młodzieży z aktualną ofertą edukacyjną szkół wyższych, policealnych oraz zawodowych, a także przygotowanie jej do świadomego oraz odpowiedzialnego planowania swojej przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnictwo w targach sprzyja także kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i proaktywnych oraz umacnianiu samoświadomości młodzieży w zakresie posiadanych predyspozycji zawodowych.

W tegorocznych targach swój udział potwierdziły nie tylko wiodące uczelnie wyższe z regionu oraz pobliskich województw, ale także lokalne szkoły policealne i zawodowe (technika i szkoły branżowe) oraz szereg instytucji reprezentujących tzw. otoczenie społeczno-gospodarcze, w tym m.in.: agencje zatrudnienia, instytucje rynku pracy, potencjalni pracodawcy oraz przedstawiciele trzeciego sektora.

Podczas targów odbędzie się także cykl prelekcji na temat automotywacji, a uczniowie zainteresowani diagnostyką doradczą będą mogli skorzystać z profesjonalnego wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w określeniu ich predyspozycji oraz zainteresowań, jak również doradzą w wyborze zawodu oraz dalszego kierunku kształcenia.

Jeżeli zależy Ci na dobrym wyborze szkoły, a rozwój zawodowy odgrywa dla Ciebie kluczową rolę,

Nie czekaj! Przyjdź na targi i daj się poznać!

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

28.03.2018 r .

W dniu 28.03.2018 r. uczniowie Budowlanki wzięli udział w ostatnich w tym roku szkolnym, zajęciach organizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny w Nowym Kisielinie.
Mimo niespodziewanego załamania pogody młodzież z czwartej klasy technikum architektury krajobrazu zjawiła się w parku prawie w 100% składzie.

01.03.2018 r.

W dniach 7 i 28 luty uczniowie kierunków: technikum drogownictwa i geodezyjnego Zespołu Szkół Budowlanych, uczestniczyli w spotkaniach zorganizowanych na terenie Parku Naukowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie.

08.01.2017 r.

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Przed nami VIII edycja Olimpiady z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze odbywają się drogą elektroniczną, natomiast finał ma charakter stacjonarny i jak co roku odbędzie się w Warszawie.

Celem Olimpiady jest z jednej strony zachęcenie młodzieży do rozwiązywania problemów związanych z decyzjami dotyczącymi planowania oraz zarządzania ścieżką osobistego rozwoju zawodowego, a z drugiej strony podkreślenie roli poradnictwa zawodowego w procesie wyboru zawodu i kierunku kształcenia.

Tematyka zadań przewidzianych do rozwiązania w ramach tegorocznej Olimpiady oscyluje wokół takich zagadnień jak: podejmowanie decyzji edukacyjnych, struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce, zdobywanie kwalifikacji zawodowych oraz poruszanie się po rynku pracy. Można zatem powiedzieć, że rozwiązanie zadań konkursowych będzie wymagało od uczniów nie tylko obszernej wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego oraz przedsiębiorczości, ale także wielu umiejętności praktycznych związanych m.in. z wyszukiwaniem, analizą oraz prezentacją różnego rodzaju informacji o charakterze zawodowym i edukacyjnym.

Pierwszy etap konkursu potrwa do: 15 stycznia 2018 r. do godz. 24:00.

Zainteresowanych uczestnictwem w Olimpiadzie zachęcam do kontaktu ze szkolnym doradcą zawodowym w celu dopełnienia procedury rejestracyjnej.

Więcej informacji na temat Olimpiady: www.olimpiada.sdsiz.com.pl

20.12.2017 r.

W  ostatnim półroczu realizacji projektu z rożnych form wsparcia takich jak: kursy i szkolenia; staże zawodowe; wyjścia zawodoznawcze; skorzystało 262 uczniów naszej szkoły. Młodzież miała do wyboru 18 kursów podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Ponadto w ramach projektu stworzono na terenie ZSB,  Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SZPIK). Przez pierwsze pół roku realizacji działań SZPIKu, wparcie w ramach spotkań indywidualnych otrzymało 25 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych. Ponadto doradca zawodowy, zrealizował w tym czasie 47 zajęć grupowych, obejmując swoim wsparciem wszystkie klasy co najmniej dwukrotnie. Dodatkowo doradca wykonał 97 Indywidualnych Planów Doradztwa dla naszych uczniów.

Duża część z naszej młodzieży skorzystała z co najmniej dwóch form wsparcia, co dowodzi atrakcyjności działań projektowych.

Życzymy sobie równie pracowitego 2018 r.

30.11.2017 r.

Listopad był dla naszych uczniów bardzo pracowitym miesiącem. Rozpoczęli oni udział, aż w 12 kursach. Siedem  z nich było skierowanych do młodzieży kształcącej się na  kierunku Technik organizacji reklamy. W pozostałych wzięły udział osoby z kierunków:

 • Technika architektury krajobrazu
 • Technik budownictwa
 • Technik budowy dróg
 • Technik budownictwa wodnego
 • Technik geodezji.

Szkolenia zostały zrealizowane na bardzo wysokim poziomie, dając młodzieży nowe, przydatne na przyszłej ścieżce zawodowej, umiejętności i uprawnienia.

02.10.2017 r.

Ostatnie dwa tygodnie września upłynęły nam na odwiedzinach w Parku Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Uczniowie czwartych klas: Technikum Organizacji Reklamy oraz Technikum Budownictwa, mieli okazje zapoznać się z organizacją ośrodka, jego strukturą i celowością powstania. Ponadto uczestniczyli w zajęciach zaplanowanych specjalnie pod ich profile kształcenia.

07.08.2017 r.

7 sierpnia nasi uczniowie rozpoczęli kolejną edycję szkolenia z obsługi programu AutoCad, oraz przystąpili do staży. Mimo okresu wakacyjnego ich zapał do kształcenia i pracy nie opada.

Od września ruszamy z naborem na kolejne szkolenia i kursy:

– brukarz,

– obsługa programu Norma PRO,

– prawo jazdy kategorii „T” (dla uczniów kierunku Technik Architektury Krajobrazu)

Wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

30.06.2017 r.

1 lipca 2017 r. pierwsza grupa uczniów naszej szkoły rozpocznie udział w stażach zawodowych. W trakcie tegorocznych wakacji, aż 74 osoby skorzystają z możliwości takiego spędzenia lata. Na staże młodzież jest kierowana do firm  prowadzących działalność zgodną z ich profilem kształcenia.

05.06.2017 r.

Ruszyła pierwsza tura szkoleń skierowanych do uczniów naszej szkoły. 05 czerwca 2017 r. 20 osób rozpoczęło zajęcia z obsługo programu AutoCad. Spotkania odbywają się w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze. Szkolenie będzie trwało 90 godzin i zostanie zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę.